Over de Stichting Borns Carnaval

De Stichting Borns Carnaval vertegenwoordigt vijf verenigingen: C.V. De Toet’nbloazers, C.V. De Melbuulkes, C.V. De Doldraejers (Zenderen), C.V. De Kolkleu (Hertme) en K.V. De Angorageiten en bestaat uit een bestuur en diverse commissies. Elke carnavalsvereniging die onder de SBC valt is in het bestuur automatisch vertegenwoordigd met de voorzitter of president. Daarnaast bestaat het bestuur uit diverse leden die uit de diverse verenigingen komen, maar ook uit neutrale leden. Dat zijn vrijwilligers die geen lid zijn van één van de carnavalsverenigingen.

Aangesloten verenigingen