De Grote Bornse Caranvals Optocht

Hoe zorgen we dat de optocht door de straten van Borne rijdt?

Een van de grootste en bekendste onderdelen van het Bornse Carnaval is wellicht wel de Grote Bornse Carnavalsoptocht. Elk jaar op de carnavalszaterdag trekt deze bonte stoet door het centrum van Borne om het aanwezige publiek weer een bijzonder schouwspel te bezorgen.

Echter, zo’n optocht vergt een behoorlijke voorbereiding. En daarmee is de optocht niet alleen het grootste en bekendste onderdeel van het jaarlijkse carnaval, maar ook hét onderdeel waar het meeste voorbereidingswerk in zit.

Binnen Stichting Borns Carnaval bestaat de Optocht Commissie. Een team van zo’n 12 enthousiaste vrijwilligers stopt behoorlijk wat vrije uurtjes in deze commissie. En dat begint al in de maand september, ruim een half jaar voor het Carnaval begint. Dan komt de commissie bij elkaar voor de kick-off van de Grote Bornse Carnavalsoptocht. Want er zijn nogal wat zaken die geregeld en georganiseerd moeten worden. Daarom bestaat de commissie ook weer uit diverse werkgroepen, zoals Wagenkeuring, Verkeersregelaars en Sponsoring.

Er komt dus behoorlijk wat kijken bij de voorbereiding van de optocht. Heel veel mensen beseffen zich dat eigenlijk niet. En dat geeft niet, want de vrijwilligers binnen de Optocht Commissie doen hun werk met veel plezier. Toch willen we u graag laten zien wat de organisatie van onze optocht nou eigenlijk inhoudt. Daarom geven we u als lezer een kijkje achter de schermen bij de Optocht Commissie.

September

De eerste vergaderingen worden gepland en de organisatie kan weer beginnen! De optocht is een evenement en moet daarom tijdig aangemeld worden bij de gemeente. Dit gebeurt in een vooraankondiging. Tevens worden hierbij alvast de papieren voor de benodigde vergunningen in orde gemaakt.

Omdat een optocht bestaat uit veelal grote, rijdende voertuigen, is dit natuurlijk niet helemaal zonder gevaar. Daarom maakt de Commissie al tijdig een uitgebreid calamiteitenplan, dat zij in nauw overleg met de gemeente, brandweer en politie bespreken. Hiermee willen ze de eventueel aanwezige risico’s tot een uiterst minimum beperken.

Oktober/November

De eerste stappen zijn gezet en de organisatie is in volle gang. In de maanden oktober en november wordt gekeken naar alle verkeersregelaars. Ook zij zijn een onmisbaar onderdeel van de optocht en zonder hen is het niet te doen. Vele vrijwilligers zijn dan ook elk jaar weer nodig om het verkeer rondom de optocht in goede banen te leiden.

Om dit te mogen doen, moet je een verplichte cursus tot verkeersregelaar doen. Dit wordt allemaal geregeld door de Optocht Commissie. Zij regelen de verkeersregelaars, de digitale cursus daarvoor én checken elk jaar opnieuw of ieders papieren nog in orde zijn.

December / Januari

Het carnaval komt dichterbij en het wordt tijd om de punten op de spreekwoordelijke i te zetten. Al die tijd is er nauw overleg geweest met gemeente, brandweer en politie. Als het calamiteitenplan klaar is, de vergunningen binnen zijn en de evenementenaanmelding definitief is worden er heldere afspraken gemaakt over de communicatie rondom de optocht zelf. Welke wegen moeten worden afgezet, hoeveel borden zijn hiervoor nodig, welke mensen moeten we op welke plek inzetten om het verkeer te regelen en daarbij moet ook de orde in het centrum gehandhaafd worden.

Februari

Een week voor de carnaval vallen de puzzelstukjes als het goed is allemaal in elkaar. Alle aangemelde wagens zijn gekeurd, last-minute aanmeldingen probeert de commissie nog te behandelen en na het definitief vaststellen van de deelnemerslijst wordt de optocht ‘ingelegd’. Dit betekent dat de volgorde van deelnemers wordt bepaald.

In deze week is er ook de ‘Rondgang’. Het bestuur van Stichting Borns Carnaval, Burgemeester en wethouders en de verschillende prinsenparen gaan samen met de Optocht Commissie langs een aantal deelnemers om de wagens alvast te bekijken en ze succes te wensen.

DAG VAN DE OPTOCHT

De dag van de optocht begint vaak al om 08.00 bij een van de Optocht Commissie leden thuis. Onder het genot van een kop koffie en een broodje wordt gestart met de briefing, waarna de commissie en haar vrijwilligers in ploegen aan haar taken begint. De opstelling van de optocht gebeurt aan de Europastraat. Op de hoek met de Wensinkstraat plaatst de Optocht Commissie een keet waar alle deelnemers zich kunnen melden voor hun startbewijs en nummer. Daarbij worden alle wagens nog eens extra gecontroleerd op aanwezigheid van de verplichte zaken zoals een brandblusser en een EHBO-trommel.

En dan is het zover…

De optocht kan van start! Het moment waar een half jaar lang naartoe is gewerkt. Ook tijdens de optocht blijft de Optocht Commissie aan het werk en waakt ze over de veiligheid van deelnemers en publiek. Tijdens de route zullen de kop en de staart van de optocht elkaar kruizen, dit is altijd een spannend moment. Net als de ontbinding aan het eind, op het Dorsetplein. Het is zaak dat dit zo snel mogelijk gebeurt, om zo min mogelijk hinder te creëren. Na de ontbinding zullen vervolgens zo snel mogelijk alle omleidingen en afzettingen weggehaald worden, zodat het verkeer weer alle kanten uit kan in Borne. Pas daarna kan de Optocht Commissie opgelucht adem halen en zullen alle leden richting Kulturhus gaan, waar ze met elkaar proosten op hopelijk een goede afloop. Dan is het alleen nog aan de jury om de prijzen te verdelen. Wat ons betreft verdient de Optocht Commissie ook een prijs, want ze verzetten echt bergen werk. En dat alles om de Grote Bornse Carnavalsoptocht in ere te houden. Wij hopen dat u een beter beeld heeft gekregen van alles wat er komt kijken bij de organisatie van onze trots, de optocht. Het is een belangrijk onderdeel van ons jaarlijkse Carnavalsfeest en wij willen deze traditie dan ook heel graag in ere houden. Dit kan echter alleen met de medewerking van vele vrijwilligers en met de financiële hulp van sponsoren en publiek. Wij wensen u in elk geval een fantastisch carnaval toe en hopen u te zien tijdens de komende Grote Bornse Carnavalsoptocht!

Schrijf je in voor de Grote Bornse Carnavalsoptocht!

Wil jij ook meedoen aan onze optocht? Schrijf je dan nu in via de onderstaande link!